Planowane efekty do osiągniecia przez firmę Pakomatic Sp. z o.o. w ramach projektu "Platforma ostatniej mili Pakomatic" realizowanego w ramach funduszy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (POPW.01.01.02-20-0002/17)

Tytuł projektu:
"Platforma ostatniej mili Pakomatic"
Beneficjent:
Pakomatic Sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Wartość projektu:
1 145 578,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
800 000,00 zł
Wkład EFRR:
Projekt współfinansowany jest ze środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opis projektu:
Platforma inteligentnej infrastruktury Pakomatic to innowacyjna koncepcja technologiczna służąca realizacji dostaw, nadań i zwrotów przesyłek kurierskich, która nie jest dotychczas znana w Polsce, ani w Europie. Celem realizowanego projektu pt. "Platforma ostatniej mili Pakomatic" jest wprowadzenie na rynek nowego produktu tj. inteligentnych skrytek wraz z usługami opartymi na zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Popularność zakupów internetowych, a wraz z nimi liczba przesyłek kurierskich, rośnie w tempie ok. 12% rocznie, przy jednoczesnym spadku liczby listów, który szacuje się na poziomie ok. 4% w skali roku. W typowym modelu wysyłki opartym o firmę kurierską, komfortowi szybkich e-zakupów towarzyszy stres i niepewność związana z odbiorem paczki. Sprzedawcy oferują tylko wybrane firmy i sposoby wysyłki, które bardzo często nie spełniają oczekiwań klientów co do formy oraz godzin dostawy, co powoduje powstanie problemów po stronie odbiorcy np. poprzez konieczność odbioru zamawianego towaru w dedykowanych miejscach odbioru. Powoduje to dyskomfort i frustrację, a po stronie firm kurierskich – konieczność wielokrotnych prób dostawy do tej samej lokalizacji adresata, co sprzyja wykonywaniu nieoptymalnych tras przejazdów przez przedstawicieli firm kurierskich, stratę czasu, a także wzrost kosztów funkcjonowania takich firm. Rozwiązaniem tego problemu może być opracowanie inteligentnych skrytek paczkowych w ramach realizowanego projektu, służących nie tylko odbiorowi zamówionej przesyłki, ale również nadawaniu, jak i ich zwracaniu ich w odpowiedniej dla adresata formie i w odpowiednim czasie. Wprowadzenie infrastruktury technologicznej Pakomatic na masową skalę przyczyni się do przełomowej zmiany na rynku logistyki e-commerce. Oferowana infrastruktura do wspierania dostawy przesyłek kurierskich stanie się powszechna i dostępna dla wszystkich klientów – firm kurierskich i adresatów przesyłek. Celem Pakomatic jest rozpowszechnianie rozwijanej infrastruktury do tego stopnia, aby stała się ona standardem.
Cele projektu:
Opracowanie rozwiązań technicznych w ramach projektu „Platforma ostatniej mili Pakomatic” stanowi odpowiedź wobec zaobserwowanego na rynku przesyłek kurierskich braku odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej sprawne zarządzanie procesem dostawy przesyłek kurierskich. Celem realizowanego projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu wraz z usługami opartymi na nowoczesnych systemach informatycznych. Przyczyni się to do przełomowej zmiany na rynku logistyki e-commerce. W typowym modelu wysyłki opartym o firmę kurierską, komfortowi szybkich e-zakupów towarzyszy stres i niepewność związana z odbiorem paczki. Sprzedawcy oferują wybrane firmy i sposoby wysyłki, które bardzo często nie spełniają oczekiwań klientów co do formy oraz godzin dostawy. W rezultacie postaje problem po stronie odbiorcy np. konieczność odbioru zamawianego towaru w dedykowanych miejscach odbioru. Wiąze się to z dyskomfortem i frustracją po stronie klienta, a po stronie firm kurierskich – z koniecznością wielokrotnych prób dostawy do tej samej lokalizacji adresata, co sprzyja wykonywaniu nieoptymalnych tras przejazdów, stratę czasu, a także wzrost kosztów funkcjonowania takich firm. Rozwiązaniem tego problemu może być opracowanie inteligentnych skrytek paczkowych.
Planowane efekty:
Planowanymi efektami realizacji projektu jest opracowanie infrastruktury technicznej Pakomatic oraz wprowadzenie jej na rynek. Posłuży ona do zarządzania procesem dostawy przesyłek kurierskich, niewymagającym obecności adresata w chwili dostawy przesyłki. Efektem wprowadzenia na rynek inteligentnych skrytek będzie przełomowa zmiana na rynku logistyki e-commerce. Infrastruktura Pakomatic przyczyni się do rozwiązania problemu "ostatniej mili".

Nawiąż współpracę